Grad-Tek as Logo2 


Slyngerensing

Slyngerensing brukes for å renseoverflaten for urenheter som f.eks. fjerning av sand på deler etter at de er støpt i kokille, glødeskall etter smidde prosesser eller rust.

Selve prosessen ligger i navnet slynge i motsettning til den mer tradisjonelle prosessen "sand"blåsing hvor komprimertluft setter farten på medie så blir medie i denne prosessen slynget ut via et skovelhjul i høyhastighet.

Mediene som brukes her er som oftest stålkuler eller stålgrit i forskjellige varianter. pga. den høye egen vekten på medie, oppnås det veldig høy energi som gir meget gode resultater på de behandlede komponentene.

Slyngerensing blir også ofte brukt i forbindelse med å fjerne "stress" eller spenning i materialet etter prosesser hvor deler har blitt herdet.

Maskinene her kommer i mange forskjellige varianter, som hengebane, trommel, endeløstbånd, gjennomløp, rundbord, osv. det er til syvende og sist dine produkter som bestemmer hvilken type prosess som er mest hensiktsmessig i forhold til valg av maskin utstyr.

                                                          

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter
 
Grad-Tek AS, Åsveien 5, 3475 Sætre, Tlf.: 32161740, Fax: 32160794, E-post: grad-tek@grad-tek.no, Skriv ut siden
Websidene er laget i publiseringsverktøyet Mekke.no