ECD Innvendig avgrading

Deler som er gradet

Jigg for automatisering

ECD/Ecd.gif

ECD/ECD-Deler.gif

ECD/ECD-jigg.gif

Grad-Tek AS har utviklet en ECD (electro chemical deburring) maskin, for fjerning av innvendig grader på ledende materialer. Maskinen er utviklet og tilpasset det norske markedet og er beregnet for små til mellomstore produksjonsserier samt manuelt etterarbeide.

Prosessen
ECD er en metode for fjerning av skarpe kanter (grader) på ledende materialer ved bruk av strøm. Metoden består i at en elektrolyttvæske, pumpes gjennom en elektrode (-) forbi gradestedet på arbeidstykket (+). Når spenningen påtrykkes, oppstår det en kortslutning som "brenner" av graden på arbeidsstykket.
Denne metoden er meget rask, ren, retningsbestemt og skader ikke arbeidstykket. Avgradingssekvensen stilles inn på displayet og kan programmeres slik at sekvensen blir repeterbar.

Metoden har følgende fordeler:

Tekniske data:

Tilførselsspenning 230V/50Hz, 3ph.
Nominell strøm 19A
Maks forbrukt effekt 7.5 kVA
Utgangsspenning 0 - 30 VDC
Maks utgangsstrøm 200A
Prosesstid 0,2 - 60 Sek.

 

 

 


Share on FacebookShare on Twitter